Ciele SLOSOK

 

Udržiavať dobré vzťahy a styky v rámci Slovenska a Slovinska ako aj s ostatnými komorami či komerčnými združeniami podnikateľských subjektov.

Podporovať všestranný rozvoj vzťahov medzi firmami a podnikateľmi Slovenskej republiky a Slovinskej republiky v oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít a medzi ich organizáciami a združeniami.

Pomáhať riešiť obchodné problémy týkajúce sa vzťahov medzi slovenskými a slovinskými podnikateľskými subjektmi.

Chrániť a rozvíjať spoločné ekonomické záujmy svojich členov.

Zhromažďovať a distribuovať informácie z oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít, daní, právneho systému, ekonomiky a ostatných príbuzných tém.

Nadpis

Tu môžete pridať svoj ​​text. Stačí sa prihlásiť a môžete vykonávať zmeny písma alebo pridať svoj ​​vlastný obsah tohto odseku. Pridajte obrázok / foto produktu.

Napíšte do tohto priestoru ďalšie podrobnosti o obrázku / fotografii / produkte. Stačí sa prihlásiť a napísať niečo viac pre vaších návštevníkov.

Nadpis

Tu môžete pridať svoj ​​text. Stačí sa prihlásiť a môžete vykonávať zmeny písma alebo pridať svoj ​​vlastný obsah tohto odseku. Pridajte obrázok / foto produktu.

Napíšte do tohto priestoru ďalšie podrobnosti o obrázku / fotografii / produkte. Stačí sa prihlásiť a napísať niečo viac pre vaších návštevníkov.